Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor een verblijf via Hoeve Vakanties op domein
Landgoed Hof van Ulvend, Ten Hof, Molen van Medael, Begijnhof, Oudenhof en Eyserhof.

Reserveren

 • Hoeve Vakanties treedt op als tussenpersoon bij het tot stand komen van de reservering en afhandelen van vragen, wensen en klachten.
 • De huurder gaat bij het reserveren van een vakantiewoning een overeenkomst aan met het domein waar de betreffende vakantiewoning gelegen is.
 • De huurder van de vakantiewoning op een van bovengenoemde accommodaties verklaart met de reservering genoegzaam kennis te hebben genomen van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en overigens voldoende te zijn geïnformeerd.
 • Reserveren en boeken is mogelijk middels ons reserveringssysteem op de website, e-mail of telefonisch.
 • Een definitieve reservering komt tot stand door middel van een huurbevestiging als reactie op een telefonisch, elektronisch (website/e-mail) of schriftelijk verzoek tot boeken.
 • U kunt een optie alleen per e-mail aanvragen. De duur van de optie wordt afgestemd in onderling overleg. Als er voor het aflopen van deze periode niets wordt vernomen van betreffende persoon, dan wordt de optie geannuleerd.
 • Indien u de vakantiewoning of uw verblijfsdatum na boeking wenst aan te passen kunt u hiervoor een verzoek bij de verhuurder indienen. Indien we een wijziging voor u kunnen doorvoeren, dan komen er € 25,- wijzigingskosten bij.

Huurkosten

 • De totale huursom is opgebouwd uit de huurprijs (inclusief schoonmaakkosten en energiekosten) en een verblijfsbelasting per persoon per dag.
 • De overeengekomen huursom wordt vastgesteld op basis van de op dat moment geldende tarieven, zoals ook vermeld op de website www.ulvend.eu..
 • De verblijfskosten/belasting bedraagt € 1,50 per persoon per dag. De verblijfsbelasting wordt berekend aan de hand van het aantal personen en dagen zoals aangegeven bij de reservering. Indien gasten eerder vertrekken zal er geen verrekening plaatsvinden betreft de verblijfsbelasting. Per 1-1-2021 wordt deze verhoogd naar € 1,95 per persoon per dag. De Molen van Medael wordt deze € 2,- per persoon per dag.
 • Naast de huursom betaalt u ook een waarborgsom, deze is afhankelijk van de grootte van de accommodatie. Na controle van de accommodatie wordt de waarborgsom binnen 21 dagen na vertrekdatum teruggestort op de rekening waarvan aanbetaling naar onze bankrekening is gedaan.

Betaling

  • Na reservering ontvangt u een huurbevestiging, waarna u binnen 7 dagen een aanbetaling dient te storten op het vermelde rekeningnummer, onder vermelding van het reserveringsnummer en de aankomstdatum.
  • Het andere/ laatste gedeelte van de betaling dient 21 dagen voor aankomst overgemaakt te worden.
  • Indien de dag van aankomst binnen één maand na de boekingsdatum ligt, dient de totale huursom plus waarborg direct bij boeking, per ommegaande te worden voldaan.

  Let op: pinnen is bij ons niet mogelijk!

Huurperiode

 • Een weekend start op vrijdagmiddag 15.00 uur en eindigt op maandagmorgen 10.00 uur.
 • Een midweek duurt van maandagmiddag 15.00 uur tot vrijdagmorgen 10.00 uur.
 • Een week start op maandag of vrijdag om 15.00 uur en eindigt een week later om 10.00 uur.
 • Het is ook mogelijk om een woning voor een andere tijdsduur te huren, neem contact met ons op voor de voorwaarden, beschikbaarheid en prijzen.
 • Voor de huurperiodes van Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerst en Nieuwjaar gelden andere voorwaarden, deze worden nader toegelicht in de betreffende arrangementen op de website.

Meenemen

 • In alle accommodaties zijn 1-persoons-dekbedden en hoofdkussens aanwezig voor het aantal gasten dat de accommodatie kan herbergen.
 • Dekbedovertrek, kussensloop, hoeslaken, handdoeken, theedoeken, vuilniszakken, vaatwastabletten, afwasmiddelen, toiletpapier en overige zaken die u tijdens uw verblijf in de accommodatie nodig heeft, dient u zelf mee te nemen.
 • Er is ook een mogelijkheid om linnengoed te huren, vraag bij ons naar de mogelijkheden.

Annuleren

 • Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten, zeker als u met een grote groep op vakantie gaat. Hiervoor kunt u terecht bij uw bank of verzekeringsadviseur. De Huurder is gerechtigd tot schriftelijk annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten aan Landgoed van Ulvend:
  – bij een annulering meer dan twaalf maanden voor de ingangsdatum, 10% van de kale huursom;
  – bij annulering binnen twaalf tot zes maanden voor de ingangsdatum, 30% van de kale huursom;
  – bij annulering binnen zes en vier maanden voor de ingangsdatum, 70% van de kale huursom;
  – bij annulering binnen vier en twee maanden voor de ingangsdatum, 80% van de kale huursom;

  – bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum, 95% van de kale huursom;
  – bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
  – Bij annulering brengen wij aanvullend op bovenstaande kosten,  altijd € 25,- annuleringskosten in rekening.
 • De te betalen annuleringsvergoeding zal naar evenredigheid en na aftrek van administratiekosten terugbetaald worden als het gereserveerde deel van de accommodatie op voordracht van de huurder en met onze schriftelijke instemming wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.
 • De verblijfsbelasting en de waarborg worden bij annulering langer dan 1 maand voor de aankomstdatum 100% door de verhuurder aan de huurder vergoed.

Aansprakelijkheid

 • Helaas is het voor ons niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel berokkend aan de huurder(s), en de bij hen horende personen, door welke oorzaak deze schade of letsel dan ook is ontstaan, daardoor begrepen de schade die het gevolg is van (eigen) onachtzaamheid.
 • Ook zijn wij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of overlast die wordt veroorzaakt door of aan derden. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor u en uw reisgenoten.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (extreme) weersinvloeden en voor mogelijk als gevolg daarvan gederfde vakantievreugde, alsmede voor schade voor situaties of omstandigheden waarin of waaronder wij een beroep kunnen doen op overmacht.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen en de nutsvoorzieningen, tenzij wij in dat verband een beroep kunnen doen op overmacht.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van de huurder en de bij hem/haar horende personen als gevolg van eigen handelen/gedragingen of voor schade van handelingen die hem/hen/haar kan worden toegerekend.

Algemene regels

 • Voor de vakantiewoningen van Landgoed Hof van Ulvend, Begijnhof en Ten Hof dient de sleutel te worden afgehaald bij  de receptie van Landgoed Hof van Ulvend, Ulvend 1 te Noorbeek.
 • Voor de vakantiewoningen van de Molen van Medael dient de sleutel te worden afgehaald bij  de receptie van Hombourgeois, Rue de Rémersdael 98 te Hombourg (België).
 • Voor de vakantiewoningen van Eyserhof dient de sleutel te worden afgehaald bij de brasserie van Eyserhof, Wittemerweg 7 te Eys.
 • U kunt de sleutel op de aankomstdag ophalen tussen 15.00 uur en 17.30 uur. Is dit voor u niet haalbaar dan dient u via email of telefonisch contact met de verhuurder op te nemen.
 • De huurder is verplicht de vakantiewoningen en de daarin aanwezige inventaris met voorzichtigheid te behandelen. Schade die tijdens de huurperiode ontstaat dient gemeld te worden bij de verhuurder. Indien er sprake is van schade, informeert de verhuurder de huurder na afloop van de verhuurperiode over de hoogte van de kosten van de ontstane schade.
 • Vanaf 22.00 uur ’s avonds t/m 8.00 uur ’s morgens mag er geen geluidsoverlast worden veroorzaakt.
  Voor u en onze andere gasten staat gezelligheid en lekker genieten tijdens uw vakantie in deze mooie omgeving voorop! In dit kader delen wij u alvast mede dat geluidsoverlast in het algemeen (en/of versterkte muziek of eigen muziekinstallaties) niet toegestaan is, in en om de vakantiewoningen.
 • Heb eerbied voor andermans eigendommen en ook voor de natuur.
 • De auto’s dienen op de parkeerplaats geplaatst te worden en niet op de binnenplaats bij de vakantiewoning.
 • Het is wettelijk niet toegestaan om niet ingeschreven personen te laten overnachten in de gehuurde vakantiewoning. Dit in verband met bandveiligheid en het correct bijhouden van een nachtregister.
 • We behouden ons het recht voor om bij sleuteloverdracht een jeugd- of jongerengroep te weigeren. Onze accommodaties zijn met name geschikt voor gezins- en familievakanties.
 • Het is niet toegestaan om tenten, caravans of campers op het domein van de verhuurder te stallen. Indien u tijdens uw verblijf met de caravan of camper op doorreis bent, kunt u bij ons informeren naar de mogelijkheden voor het parkeren van uw caravan of camper.

Hond

 • Er zijn enkele vakantiewoningen beschikbaar waar een hond is toegelaten. Er zijn sowieso geen honden toegestaan op de domeinen Landgoed Hof van Ulvend (m.u.v. Landhuis 1d) en Begijnhof, de vakantiewoning het Herenhuis op de Molen van Medael en vakantiewoning Schuur 7 op Eyserhof.
 • Wij vragen iedereen vriendelijk zich aan de volgende voorwaarden te houden:
  • Er zijn op domein Ten Hof maximaal twee honden toegestaan per boeking.
   Op de andere domeinen Eyserhof, Landgoed Hof van Ulvend en op de Molen van Medael is er maximaal één hond toegestaan per boeking in de hiervoor specifiek benoemde huizen. De honden die u wenst mee te nemen dient u vooraf bij de huurder aan te melden.
  • Uw hond moet binnen het domein aan de lijn gehouden worden;
  • Ons domein dient niet als uitlaatzone;
  • Ontlasting binnen het domein dient direct te worden opgeruimd;
  • Uw hond mag niet voor overlast zorgen voor de andere gasten met hun spelende kinderen;
  • Uw hond mag niet in de slaapvertrekken komen dient ’s nachts te verblijven in een bench.
  • Uw hond mag niet alleen achter gelaten worden in uw vakantiewoning.
  • Voor het meenemen van een hond brengen wij extra kosten van € 35,-,  per hond in rekening.
  • Indien u uw hond onder bovenstaande voorwaarden wenst mee te nemen op vakantie, vragen wij u dit samen met uw reserveringsnummer per mail aan ons door te geven.

Waarborg

 • De waarborg dient ten laatste bij de laatste betaling te zijn voldaan.
 • De verhuurder kan van u bij aanvang van het verblijf een extra borgsom verlangen. De hoogte van de standaard borgsom is per accommodatie verschillend en is overeengekomen op de huurbevestiging. Deze kan als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. jongeren groepen) door de verhuurder worden verhoogd.
 • De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die de verhuurder kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder en degene die de huurder vergezellen.
 • In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is de verhuurder gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.
 • Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is de verhuurder bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).
 • De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/ accommodatie en/of overige kosten) van de verhuurder op de huurder en/of gebruikers binnen 21 dagen na uw vertrek gerestitueerd op het rekeningnummer waarmee de betalingen aan de verhuurder zijn verricht. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

Tussentijdse beëindiging

 • Als de huurder en/of de bij hem horende personen de verplichtingen als goede huurder ondanks voorafgaande waarschuwing niet (behoorlijk) nakomt en overlast ontstaat voor medegasten of de goede sfeer van de accommodatie in algemeenheid teniet wordt gedaan, zijn we gerechtigd de verhuur tussentijds te beëindigen en een langer verblijf te verbieden.

Gastenfiche

 • Op het domein Begijnhof, Landgoed Hof van Ulvend en Eyserhof is het verplicht een gastenfiche in te vullen.
 • Deze dient u ten laatste een week voor aankomst naar ons te mailen.
 • Bij calamiteiten moeten we het gastenfiche afgeven aan de hulpverlenende instanties.

Klachten

 • Ondanks de zorg en de inspanning van Hoeve Vakanties kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct telefonisch tijdens uw verblijf te melden.
 • Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk binnen één maand na vertrek uit de vakantiewoning de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Landgoed van Ulvend: info@hoevevakanties.eu. o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, domeinnaam en accommodatie-nummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.